Skip to content

แข็งแรง ทนทาน กลึงหนาพิเศษ

ใช้ได้กับเพลาเดิม เพลาลอย

รับประกันแตก 1 ปี

กะทะล้อผ่า / กลึง โปร 10 ตัน

กะทะล้อผ่า / กลึง โปร 10 ตัน

รับประกันแตก 1 ปี

แข็งแรง ทนทาน กลึงหนาพิเศษ

ใช้ได้กับเพลาเดิม เพลาลอย

กะทะล้อโปรพรีเมี่ยม
สุดยอดคุณภาพที่ลูกค้าวางใจ
(รับประกันแตก 1 ปี)

 
 
 
 
 
 

แข็งแรง ทนทาน กลึงหนาพิเศษ และไม่อมความร้อน

 
 
 
 
 
 

หายห่วงเรื่องล้อแตกระหว่างทาง รับประกันไม่แตกไม่ร้าว 10ปี
ถ้าอุบัติเหตุล้อพังช่วยลดราคาใบใหม่ ให้ 50 %
ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นขวัญใจรถบรรทุกเลยทีเดียว

กะทะล้อผ่า ล้อกลึง

ผลงานติดตั้ง กระทะล้อผ่า-กลึง บรรทุก

YOUTUBE